เครื่องอัดไฮดรอลิกแบบร้อน

  • Hot Forging Hydraulic Press

    เครื่องอัดไฮดรอลิกแบบร้อน

    การตีขึ้นรูปร้อนจะดำเนินการเหนืออุณหภูมิการตกผลึกของโลหะอีกครั้งการเพิ่มอุณหภูมิสามารถปรับปรุงความเป็นพลาสติกของโลหะ ซึ่งเอื้อต่อการปรับปรุงคุณภาพภายในของชิ้นงานและทำให้ยากต่อการแตกร้าวอุณหภูมิสูงยังช่วยลดความต้านทานการเปลี่ยนรูปของโลหะ และลดน้ำหนักของเครื่องจักรการตีขึ้นรูปที่ต้องการได้